28 Mayıs 2007 Pazartesi

Yanık Evliya


13 Mayıs 2007 Pazar günü arkadaşlarla Kastamonu’ya gitmiştim;

Çarşının, Kale Kapısı semtine açılan çıkışlarından birinde, büyük bir tonoz şeklinde bir türbe dikkatimi çekiyor. Kastamonu, bir evliyalar şehri. Adım başı yatır var. Anadolu’da, en çok türbenin birarada bulunduğu kentlerinden biri olmalı. Bunlardan en önemlileri ve en çok ziyaret edilenleri arasında Aşıklı Sultan Türbesi var. İçerideki beş sandukadan ortadaki, Aşıklı Sultan ya da halkın deyişiyle Yanık Evliya’ya ait. 1116 yılında, Türkler kaleyi Bizanslılar’dan almak için savaşırken, kumandan olan Aşıklı Sultan, okla vurularak şehit olmuş, şehit olduğu yere gömülmüş, sonraları da üzerine bir türbe yapılmış. Bu türbenin sıradışı bir yanı var. Sultanın sandukasının ucundan ayakları görünüyor. Söylenceye göre, Cumhuriyet’in ilk yıllarında türbeyi ziyaret eden biri, dileği gerçekleşmeyince, öfkeyle türbeyi ateşe vermiş. Aşıklı Sultan, valinin rüyasına girip onu uyarmış, bunun üzerine yangın hemen söndürülmüş. Sandukanın ucundaki camdan görünen ayakları bu yüzden yanık.
Hiç yorum yok: